,

Documentatie  » Voorbeeld-lesmateriaal (vwo)

Deze versies zijn gebruikt om de concept-examenprogramma's te testen, om docenten een idee te geven en als suggestie voor auteurs.
Inmiddels zijn enigszins verbeterde versies verkrijgbaar bij Schoolsupport (www.schoolsupport.nl > voortgezet onderwijs > natuurkunde). De pdfs van die versies staan op www.betanova.nl/lesmateriaal.

Domein B2. Medische beeldvorming

4 vwo, deels CE (stralingsfysica), deels SE, versie 2, 2009

Domein C Beweging en wisselwerking 1

4 vwo, omvat: Bewegingen verklaren; Constante krachten; Veranderende krachten, versie 3, 2010

Domein C Beweging en wisselwerking 2

5 vwo: Krachten en richting; Arbeid, energie en vermogen; Cirkelbanen en impuls; versie 2, 2009

Domein D1. Elektrische systemen

4 vwo, versie 3, 2010

Domein E1. Eigenschappen van stoffen en materialen

5 vwo, versie 2, 2009 Hiervan bestaat ook een web based versie.

Domein E2. Elektromagnetische straling en materie

5 vwo. Versie 2, 2010. Context is: zon en sterren.

Domein E3. Kern- en deeltjesprocessen

5 vwo. Versie 2, 2010. Deze module is gemaakt in samenwerking met Hisparc.

Domein G1. Biofysica

4/5 vwo, keuzemodule Leven en Natuurkunde, versie 2, 2009

Domein G2. Geofysica

4/5 vwo, keuzemodule Weer en Klimaat, versie 2, 2009

Domein F1. Quantumwereld

6 vwo, keuzemodule schoolexamen
versie 2, september 2010

Domein F2. Relativiteitstheorie

6 vwo, versie 2, keuzemodule schoolexamen

Domein G2. Geofysica

Experimenten en bijlagen bij het lesmateriaal 'Weer en Klimaat'

Domein H. Natuurwetten

De module "Natuurwetten en modellen" oefent examenstof (veel conceptuele opgaven), en kijkt tegelijk naar typerende benaderingen van de natuurkunde.

Domein B1. Informatieoverdracht

Deze module maakte gebruik van een deel uit de methode Newton. Dat deel kunt u online doorbladeren.
Newton 3e editie, vwo 2 informatieboek, hoofdstuk 13 Muziek en bijbehorend verwerkingsboek. Voor de NiNa-specifieke toevoeging klikt u op de titel van dit blokje: Domein B1. Informatieoverdracht.

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden