,

Documentatie  » Syllabus en voorbeeldopgaven

Voor de pilot-examens havo en vwo heeft het CvE (vh. CEVO) syllabi laten ontwikkelen, en geeft het voorbeeldopgaven. Ook bij de definitieve programma's zijn syllabi, met voorbeeldopgaven, ze staan op de Examenblad.nl.

Ook de TIMSS-opgaven zijn interessant.

Werkversie syllabus mei 2008

Deze syllabus is een werkversie. Hij is opgesteld door een syllabuscommissie onder verantwoordelijkheid van de CEVO. De syllabus maakt geen deel uit van het advies-examenprogramma in wording, maar is bedoeld als basis voor een goed en eerlijk centraal examen voor de pilotscholen.

Voorbeeldopgaven centraal examen havo

Deze voorbeeldopgaven voor het centraal examen havo zijn door het CvE bijeengebracht. Zij zijn een selectie van oude opgaven die ook in het nieuwe programma zouden passen, soms na enige bewerking, en er zijn voor de nieuwe onderwerpen nieuwe opgaven aan toegevoegd.

TIMSS opgaven 2008

Vrijgegeven opgaven van TIMSS 2008. Veel ervan zijn voorbeelden van conceptuele opgaven.

Werkversie syllabus 2010

Op basis van ervaringen en vragen van docenten en examenconstructeurs is de versie van 2008 herzien in een nieuwe werkversie. Deze is geldig voor de pilot-examens havo en vwo in 2011 en daarna.

Voorbeeldopgaven centraal examen vwo

Deze voorbeeldopgaven voor het centraal examen vwo zijn door het CvE bijeengebracht. Zij zijn een selectie van oude opgaven die ook in het nieuwe programma zouden passen, soms na enige bewerking, en er zijn voor de nieuwe onderwerpen nieuwe opgaven aan toegevoegd.

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden