,

Documentatie  » Visiedocument

In 2005 is een conceptversie van het visiedocument met groepen docenten besproken. In 2006 is het gepubliceerd.

Natuurkunde leeft

Het visiedocument, zoals in 2006 gepubliceerd.

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden