,

Documentatie  » Examenprogramma's

De examenprogramma's bevatten globale eindtermen. De onderdelen voor het centraal examen zijn uitgewerkt in een syllabus.

Werkversie examenprogramma's met toelichting

De examenprogramma's voor havo en vwo: de globale eindtermen met toelichting. Deze versie dateert van 2006, is in de pilot gebruikt en o.b.v. ervaringen herzien.

Advies Nieuwe Natuurkunde december 2010

Het eindadvies van de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs bevat in hoofdstuk 2 het geadviseerde examenprogramma. De overige hoofdstukken lichten de keuzes en de ervaringen uit de pilot toe, en geven aanbevelingen voor de invoering.

Examenprogramma havo

Het examenprogramma is als bijlage bij de betreffende Regeling in de Staatscourant gepubliceerd in juni 2012. Het is landelijk van kracht geworden in het schooljaar 2013-2014. Eerste eindexamen havo in 2015.

Examenprogramma vwo

Het examenprogramma is als bijlage bij de betreffende Regeling in de Staatscourant gepubliceerd in juni 2012. Het is landelijk van kracht geworden in het schooljaar 2013-2014. Eerste eindexamen vwo in 2016.

Tekst bij aanbieding eindverslag

Tekst, uitgesproken bij de aanbieding van het eindverslag aan de minister op 1 februari 2011.

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden