,

Documentatie

Hieronder beschrijvingen van de soorten documentatie die u hier kunt vinden. U kunt op de titels klikken om verder te komen. Voor documentatie vanaf 2011 kunt terecht op www.betanova.nl, de website van SLO over de bèta-vakvernieuwingen.

Examenprogramma's

De examenprogramma's bevatten globale eindtermen. De onderdelen voor het centraal examen zijn uitgewerkt in een syllabus.

Syllabus en voorbeeldopgaven

Voor de pilot-examens havo en vwo heeft het CvE (vh. CEVO) syllabi laten ontwikkelen, en geeft het voorbeeldopgaven. Ook bij de definitieve programma's zijn syllabi, met voorbeeldopgaven, ze staan op de Examenblad.nl.

Ook de TIMSS-opgaven zijn interessant.

Voorbeeld-lesmateriaal (havo)

Deze versies zijn gebruikt om de concept-examenprogramma's te testen, om docenten een idee te geven en als suggestie voor auteurs.
Inmiddels zijn enigszins verbeterde versies verkrijgbaar bij Schoolsupport (www.schoolsupport.nl > voortgezet onderwijs > natuurkunde). De pdfs van die versies staan op www.betanova.nl/lesmateriaal.

Voorbeeld-lesmateriaal (vwo)

Deze versies zijn gebruikt om de concept-examenprogramma's te testen, om docenten een idee te geven en als suggestie voor auteurs.
Inmiddels zijn enigszins verbeterde versies verkrijgbaar bij Schoolsupport (www.schoolsupport.nl > voortgezet onderwijs > natuurkunde). De pdfs van die versies staan op www.betanova.nl/lesmateriaal.

Examens

In 2009 was het eerste eindexamen voor het vak "natuurkunde-pilot". Vanaf 2010 doen elk jaar havo- en vwo-scholen uit de NiNa-pilot een eigen centraal eindexamen. De examens vanaf 2012 vindt u op www.betanova.nl > examens > natuurkunde.

Publicaties

Over sommige lespakketten hebben de auteurs artikelen geplaatst in NVOX en het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Ook de vernieuwingscommissie heeft over de voortgang gepubliceerd.

Alle bètavakken

Ook biologie, nlt, scheikunde en wiskunde werken aan vernieuwingen.
Een overzicht over de vernieuwingen in de bètavakken biedt Bètanova. Informatie en discussies over didactiek, lerarenopleiding etc. op de ECENT-site.

Jaarprogramma lesmodules

Voor de pilot-modules wordt een volgorde van uitvoeren voorgesteld die een redelijk leerplan volgt. Pilotscholen kunnen er van afwijken.

Visiedocument

In 2005 is een conceptversie van het visiedocument met groepen docenten besproken. In 2006 is het gepubliceerd.

Veldraadplegingen

De NVON heeft enkele veldraadplegingen georganiseerd. In deze rubriek vindt u presentaties en verslagen.

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden